PRACOWNIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w CHOJNOWIE

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie dysponuje 6 pracowniami:

  • pracownia Gospodarstwa Domowego
  • pracownia Komputerowa
  • pracownia Kulturalno - Oświatowa
  • pracownia Ogrodniczo - Rękodzielnicza
  • pracownia Plastyczno - Artystyczna
  • pracownia Stolarska

dodatkowo:
  • sala do rehabilitacji
  • działka ogrodowa
  • zaplecze sanitarne

W pracowniach odbywają się ukierunkowane zajęcia mające na celu naukę poszczególnych umiejętności zarówno z życia codziennego jak i takich, które przygotowały by do podjęcia zatrudnienia w danej sferze pracy. Zajęcia dostosowywane są do możliwości i zainteresowań poszczególnych Uczestników.

(szerokość: 750 / wysokość: 239)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie