Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu osób z niepełnosprawnością intelektualną stwarzającą możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub też przywracania niezbędnych umiejętności do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym jak i również do podjęcia zatrudnienia.
Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby z niepełnosprawnością, planowanych działaniach wobec tej osoby i spodziewanych efektów tych działań.

(szerokość: 750 / wysokość: 371)


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


(szerokość: 750 / wysokość: 1060)FACEBOOK:wtz-chojnow@wp.pl  / tel: (76) 8-188-214 / ul. Kolejowa 9, 59-225 Chojnów 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie