Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu osób z niepełnosprawnością intelektualną stwarzającą możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub też przywracania niezbędnych umiejętności do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym jak i również do podjęcia zatrudnienia.
Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidulnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby z niepełnosprawnością, planowanych działaniach wobec tej osoby i spodziewanych efektów tych działań.

(szerokość: 750 / wysokość: 371)FACEBOOK:serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie