PRACOWNIA KULTURALNO - OŚWIATOWA


 

Program zajęć kulturalno-oświatowych jest dostosowany do możliwości, jak i również do zainteresowań uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zajęcia pozwalają na wykorzystywanie tkwiącym w każdym z uczestników potencjału wiedzy i rozwoju kulturalnego.


Założenia pracowni kulturalno - oświatowej: 


  • przygotowywanie okolicznościowych występów
  • wyjścia do muzeum, teatru, biblioteki
  • zwiedzanie zabytków
  • wyjścia na basen
  • oglądanie i redagowanie filmów
  • biblioterapia
  • zajęcia muzyczne
  • edukacja i rozwijanie logicznego myślenia poprzez pogadanki tematyczne oraz różnego rodzaju gry planszowe 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie