PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

         Pracownia ta obejmuje wszelkie czynności związane z samoobsługą w przygotowaniu posiłków, w tym również nauka obsługi sprzętu AGD. Uczestnicy zajmują się codziennym przygotowaniem posiłków: nakrywają, podają do stołu, sprzątają po posiłkach. Uczą się dokonywać zakupów artykułów i produktów spożywczych.

         Pracownia gospodarstwa domowego za cel stawia sobie wpojenie i utrwalenie pozytywnych nawyków żywieniowych. Uczestnicy w trakcie zajęć zwracają szczególną uwagę na dbanie o własne bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad higieny.

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie